ROgift

Icoana Maicii Domnului „Grabnic Ajutătoare”

Icoana Maicii Domnului „Grabnic Ajutătoare”, ce se află la Mănăstirea Dohiariu - o ctitorie a domnitorului moldovean Alexandru Lăpuşneanu. Iniţial a fost o pictură în frescă, pe unul dintre pereţii exteriori ai trapezei, iar cu timpul au fost realizate mai multe copii, toate fiind făcătoare de minuni. În România există o singură reproducere, adusă de la Muntele Sfânt la Mănăstirea Lainici.Realizată, se pare, în secolul al X-lea, icoana Maicii Domnului „Grabnic Ajutătoare” de la Mănăstirea Dohiariu a făcut mai multe minuni de-a lungul vremii. Cea dintâi a fost în 1664, cu călugărul Nil, care se ocupa cu trapeza mănăstirii. În fiecare zi, când venea de la bucătărie, acesta trecea pe lângă pictura murală a Fecioarei Maria de deasupra uşii sălii de mese şi ţinea în mână o făclie aprinsă, care scotea un fum negru, neplăcut. În neglijenţa lui, apropia torţa de frescă şi o înnegrea. Odată a auzit o voce care i-a spus să nu mai afume icoana. A crezut că este o glumă făcută de fraţii săi de la mănăstire şi şi-a văzut de treabă mai departe. După câteva zile, aceeaşi voce i-a vorbit cu asprime: „Călugăr nevrednic de această numire, oare ai să mai continui mult cu obrăznicia ta, afumându-mi chipul?”. Iar ca pedeapsă, trapezarul Nil a orbit, şi aşa a înţeles că îi vorbise Maica Domnului, pe care o supărase cu obiceiul său.
 
.