Icoana SAPIENTIA CARMELICele 42 de stele mici care împodobesc mantia sa, sugerează numărul generaţiilor de la Abram la Cristos (Mt 1,1-17). Cele 3 stele mari de deasupra capului şi umerilor ne aduc aminte că Fecioara Maria inaugurează o epocă pe deplin nouă, rămânând Fecioară atât înainte şi pe parcursul sarcinii, cât şi după naşterea lui Isus.Viţa îl reprezintă de asemenea pe Isus Cristos
(cfr. Jo 15, 1-6); de la rădăcinile acestui „copac al vieţii” izvorăsc cele 4 râuri ale Paradisului (Gen 2, 10-14). Ele sunt Cuvântul lui Dumnezeu care se răspândeşte şi irigă fiecare parte a Pământului; după părerea Maeştrilor medievali reprezintă şi misterele vieţii lui Isus Cristos, evangheliştii şi Doctorii Bisericii.Pruncul care stă pe genunchii Mamei ca pe un tron este Cuvântul, Înţelepciunea Eternă, Mielul din Apocalipsă care are puterea de a interpreta şi desluşi secretele istoriei (cfr. Ap 5,9); în jurul lui viţa produce 24 de ciorchine, care înseamnă cele 12 triburi ale lui Israel şi cei 12 apostoli, ale căror nume sunt scrise pe porţile Ierusalimului celest (Ap 21, 12-14). Pruncul îmbrăcat cu o tunică aurită şi deasupra cu o mantie purpurie, care simbolizează divinitatea şi regalitatea sa – face un gest amplu de binecuvântare către Sf. Tereza din Avila care Îi oferă modelul mănăstirii Sf. Iosif din Avila, adică tot Ordinul în care ea este Mamă şi Maestră. De partea cealaltă, Sf. Ioan al Crucii prezintă semnul ascultării Fiului faţă de Tată „până la moartea pe cruce”(Fil. 2,8).Din gestul lui Isus înmuguresc înspre cer noi corzi de viţă de vie printre care apare Sf. Tereza din Lisieux, care ţine în mâini o carte deschisă cu simbolurile „numelor” sale: Pruncul Isus şi Sfântul Chip. Mica Tereza ne explică şi ne învaţă să trăim doctrina Marilor Fondatori: teologia Întrupării şi a Sfintei Umanităţi a lui Cristos (Tereza din Avila) şi aceea a asimilaţiei cu Cristos crucificat (Ioan al Crucii). Tereza de Lisieux se odihneşte pe un grup de 3 ramuri, care încă o dată ne aduc aminte că toate îşi au izvorul şi revărsarea în Sfânta Treime.Sub Tereza din Avila sunt 7 ramuri: acest număr face aluzie la Sanctitatea lui Dumnezeu, la zilele Creaţiei, la darurile Duhului Sfânt şi la cele 7 sacramente lăsate de Mântuitor (cfr. Is 11,1-2). Deasupra înmuguresc 12 ramuri : reprezintă Biserica în plinătatea şi unitatea sa apostolică.Sub Ioan al Crucii ramurile sunt în număr de 8, număr care simbolizează numărul mulţumirii, al binecuvântării, al împărăţiei lui Dumnezeu şi al Învierii. Deasupra putem număra 9 ramuri care reprezintă numărul cerurilor şi a ierarhiei îngereşti.În final, stema Papei Ioan Paul al II-lea împreună cu stema carmelitană reaminteşte de legătura profundă de prietenie spirituală pe care Papa a legat-o încă din tinereţe cu Familia Carmelului.
 
.