ROgift

Icoana Maicii Domnului Panagia(Bakhchysarai)


Conform primeia dintre legende, într-o strâmtoare muntoasă din preajma Bakhchysaraiului a apărut un şarpe care omora nu doar animalele, ci şi oamenii. Văzându-se neputincioşi în faţa acestei năpaste, grecii şi genovezii s-au rugat Maicii Domnului ca să-i scape de şarpe. Nu mult după aceasta, într-o noapte, oamenii au văzut o lumânare arzând pe una dintre stânci. Fără a zăbovi, locuitorii oraşului au săpat scări în stâncă, s-au ridicat până sus, unde au şi aflat sfânta icoană. Nu departe de acel loc au văzut şarpele mort, pe care l-au ars imediat. După această minunată întâmplare, grecii şi mai ales genovezii care locuiau în Theodosia, au început să facă pelerinaje către locul aflării Icoanei făcătoare de minuni cu chipul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.
Conform altei versiuni, în timpurile de demult, un păstor aflat în slujba unui cneaz local cu numele Mihail păştea turmele în aceste locuri, a văzut pe o stâncă icoana Icoana cu chipul Maicii Domnului de Bakhchysarai, în faţa căreia ardea o lumânare. Despre acest lucru află cneazul Mihail şi porunceşte aducerea icoanei în casa sa din apropierea oraşului.
Deşi Mihail a primit cu binecuvântare icoana în casă, a doua zi aceasta se afla pe stâncă, unde a fost găsită. Icoana a fost adusă în casa cneazului pentru a doua oară, întâmplându-se acelaşi lucru. Atunci s-a hotărât ca sfinţenia să fie lăsată la locul ei şi să se construiască o bisericuţă în stâncă. Pentru aceasta a fost săpată o peşteră, fiind adăugate şi scări. Având în vedere că aflarea icoanei a fost după 15 august (28 august stil nou), biserica a fost sfinţită cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”.
În anul 1779, grecii din Pantikápaion, Theodosia şi Chersonesos, în frunte cu Mitropolitul lor Ignatie, au părăsit Crimeea pentru totdeauna şi s-au stabilit între graniţele Rusiei. Plecând, grecii au luat cu ei şi icoana Maicii Domnului, ducând-o în oraşul Mariupol. După unirea Crimeii la Imperiul Rus, grecii au început să vină din nou în Bakhchysarai, iar în biserica „Adormirii Maicii Domnului” a fost adusă o copie a icoanei facătoare de minuni, înaintea căreia au început să aibă loc tămăduiri miraculoase.

Icoana făcătoare de minuni cu chipul Maicii Domnului de Bakhchysarai mai este numită Panagia, de Crimeea şi de Mariupol. A fost aflată în schitul “Adormirii Maicii Domnului” din apropierea Bakhchysaraiului, înfiinţat de grecii ortodocşi. Există câteva versiuni ale aflării acestei sfinţenii.


 
.